71

Zákon

ze dne 23. března 1994

o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

§ 3

1) Předměty kulturní hodnoty z oboru archeologie a předměty kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy nabízené k prodeji musí být opatřeny osvědčením k trvalému vývozu; kupujícímu musí být spolu s předmětem kulturní hodnoty předáno osvědčení ve třech stejnopisech označených B, C a D.

(2) Nabídkou k prodeji podle odstavce 1 se rozumí i vystavení předmětů ve veřejných prodejních prostorách, na dražbách a sběratelských trzích.

XIV. Předměty z oboru numismatiky mimo předmětů uvedených v bodě II. doba vzniku
1. razidla starší 50 let
2. mince, papírová platidla, nouzová platidla kovová, papírová, keramická i jiná, cenné papíry, např. akcie, podílové listy nebo kolky, úvěrové doklady a doklady bezhotovostního styku (++) starší 50 let
3. faleristické doklady, řády, vyznamenání (+) starší 50 let
4. plakety, medaile, žetony, známky (+) starší 50 let

Předměty z oboru archeologie

Ze stanov ČNS vyplývá, že na aukcích a akcích ČNS nesmí být nabízen jiný než numismatický materiál a tudíž na nich nesmí být nabízeny předměty s archeologickou hodnotou.
Aby byly zahrnuty mezi předměty z oboru archeologie, musí mít doložené nálezové okolnosti. Nelegální získávání předmětů archeologické povahy může být posuzováno jako trestný čin se všemi právními důsledky.viz. Důležité upozornění pro sběratele


Webmaster: Prokeš Martin ©2009 - 2018