Česká numismatická společnost, z.s.
pobočka v Táboře

Historie

   Dne 20. listopadu 1960 byl založen v Táboře numismatický kroužek při táborském muzeu. Kroužek měl 9 zakládajících členů a prvním předsedou se stal Pankrác Zajíček.
   Předtím však byl již 8.12.1936 učiněn první pokus o založení numismatického kroužku za spoluúčasti táborského muzea. Na první schůzce byli přítomni funkcionáři NSČS, předseda R. Pilát, dr. V. Katz, Přibyl, Pelhřimovský a dr. Záleský. V červnu 1936 vystavovali táborští numismatikové mince a medaile. ... kroužek v Táboře, založený v rámci NSČS v roce 1936, nevyvíjel dlouho svou činnost a záhy zanikl. ...
   V roce 1961 uspořádal kroužek pod názvem „Tisíc let české mince“ výstavu mincí doby denárové, brakteátové a z údobí českých grošů, především z doby husitské. Výstava byla instalována ve vlastivědném muzeu v Táboře. Dále uspořádal výstavu „Velké postavy husitských dějin na medailích a plaketách“. Vystavené exponáty byly kroužkem věnovány muzeu. Obě výstavy měly mimořádný úspěch a těšily se velkému zájmu. Kroužek tak dokázal svou těsnou spolupráci s husitským vlastivědným muzeem. Kromě toho také pomáhal zpracovávat numismatické sbírky muzea. Muzeum umožnilo pobočce pořádat členské schůze v místnostech muzea.

V roce 1986 měla pobočka 77 členů z okresů Tábor, Písek a z části okresů Pelhřimov a Jindřichův Hradec.

R.Brunner – V.Klíma: Sedmdesát let ČNS

20. listopadu 2020 jsme oslavili již 60. výročí vzniku naší pobočky ČNS v Táboře

Numismatické listy 74 - ČNS, pobočka v Táboře

Ing. Zdeněk Fiala sedmdesátníkem

FUNKCIONÁŘI ČNS POBOČKY V TÁBOŘE 2022 - 2023

VÝBOR POBOČKY
  Ing. Jan Setunský předseda pobočky
  Ing. Milan Krátký jednatel
  Dalibor Zásměta pokladník, aukční referent
  Petr Prokeš webové stránky pobočky
  Václav Blecha člen
REVIZNÍ KOMISE
  Mgr. František Janda předseda komise
  Mgr. Milan Churáň člen
  Vladimír Pejša člen


Název:    ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST, z.s. pobočka v Táboře
Sídlo:    Jaselská 2322, 390 03 Tábor
Identifikační číslo:    600 63 033
Právní forma:    Pobočný spolek


Webmaster: Prokeš Martin ©2009 - 2022